आयुष्य असावं असं...

 आयुष्य असावं असं...


भरतीचा माज नाही

ओहटीची लाज नाही

किनाऱ्यावर कुणीही असो...

भेटीला मान नाही

आयुष्य असावं असं...

पुढची कविता नक्की ऐका मनाला नक्की भरारी येईल  आणि मलाही प्रात्साहन मिळेल 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Post a Comment

0 Comments