मनातल्या तळ्यात

मनातली शांतता बोलकी असते, आपल्याला ती ऐकता यायला हवी....

जोडीदार तू माझा .. भाग ५९
जोडीदार तू माझा... भाग ५८
 जोडीदार तू माझा,,, भाग ५७