मनातल्या तळ्यात

मनातली शांतता बोलकी असते, आपल्याला ती ऐकता यायला हवी....

 जोडीदार.... प्रवास तुझा माझा... अंतिम भाग
लफडं!