Showing posts from May, 2021Show all
लग्न- जेंव्हा भ्रम तुटतो ...
जिथे अहंकार तिथे नात्याची हार...
आवंढा...
आयुष्य असावं असं...
मी मानिनी आहे माझ्या स्वाभिमानाची.....